Meer over SP

Pat Ogden

Sensorimotor Psychotherapy ® (SP) is een behandelvorm waarbij aandacht voor het lichaam en de dialoog allebei even belangrijk zijn. In de klinische praktijk heeft SP haar waarde bewezen bij het behandelen van psychotrauma, gehechtheidsproblemen en persoonlijkheids-problematiek.

Sensorimotor Psychotherapie is in de jaren ‘80 in de VS ontwikkeld door Pat Ogden. In de visie van SP vertelt het lichaam het eigen levensverhaal, waarbij emoties en gedachten naar boven komen. Het lichaam en de lichaamssensaties vormen daarmee het belangrijkste aanknopingspunt voor behandeling.

Het theoretisch fundament is gebaseerd op wetenschappelijke studies op het gebied van neuropsychologie, neurobiologie, gehechtheid- en ontwikkelingspsychologie. In de klinische praktijk integreert SP technieken en inzichten uit diverse psychotherapeutische stromingen. Het is een dynamische psychotherapeutische benadering die in ontwikkeling blijft. Als er nieuwe wetenschappelijke of praktische inzichten zijn, worden ze geïntegreerd. Centraal staat dat bij de client een verandering pas blijvend kan zijn (transformatie) als die ook werkelijk ervaren en belichaamd wordt in het hier en nu. Hierbij vormt een afgestemde, vertrouwde en veilige therapeutische relatie de basis.

Er wordt gewerkt met ‘kleine’ ervaringsgerichte experimenten die in contact met de cliënt worden besproken en afgestemd. Belangrijk daarbij is het samen met aandacht volgen van wat zich in het moment aandient op sensorimotorisch, emotioneel en cognitief niveau (embedded relational mindfulness). Experimenten helpen om meer en beter zicht te krijgen op problemen en werken ondersteunend om deze problemen op te lossen of te veranderen.

In de behandeling van psychotrauma staat het verwerken van de traumatische herinnering centraal. Niet de cognitieve of emotionele herinnering zelf maar de traumatische activatie op lichamelijk niveau, vormt dan de focus van de therapie. Er wordt gewerkt met de tijdens het trauma niet afgemaakte fysieke (verdedigings)reactie. Deze reactie wordt opnieuw geactiveerd, doorgewerkt en zodoende alsnog geïntegreerd in het levensverhaal van de cliënt.

Soms is het nodig eerst meer stabiliteit te verwerven voordat met traumaverwerking gestart kan worden. Stabiliteit wordt vergroot door uitleg over de effecten van trauma op het lichaam, en door lichaamsgeoriënteerde vaardigheden aan te leren om de ontregelende emoties weer in balans te brengen.


Publicaties