Over SPIPA.NL

SPIPA-NL is de afkorting van de Vereniging Sensorimotor Psychotherapy Nederland
(SPIPA-NL is de afkorting die in de VS wordt gebruikt: Sensorimotor Psychotherapy Institute Professional Association-NL)

 

Doelstellingen van de vereniging:

  • Het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Sensorimotor Psychotherapy als methode binnen de reguliere GGZ
    in Nederland en het Nederlandstalig deel van België.
  • Het bevorderen van gebruikmaking van Sensorimotor Psychotherapy en het vindbaar maken van diegenen die opgeleid zijn
    in de methode.
  • Een nauwe samenwerking aan te gaan en te behouden met het mondiale Sensorimotor Psychotherapy Institute dat de methode
    ontwikkelt en verspreidt en met SPIPA, de mondiale community van de in Sensorimotor Psychotherapy opgeleide therapeuten.

Korte historie

In het verloop van de eerste opleidingsgroepen die SPI organiseerde in Nederland ontstond de wens om ons te kunnen organiseren op een manier die past binnen het Nederlandse stelsel en met een vorm van autonomie. SPI is ver weg, in Europa en zeker ook in Nederland gaan dingen anders dan in de Verenigde Staten. We kunnen en mogen niet verwachten dat SPI ons gezondheidszorg stelsel snapt, maar om Sensorimotor Psychotherapy als methode op de kaart te krijgen zal het zich wel tot het systeem moeten verhouden.

In mei 2016 is er een Europese bijeenkomst in Barcelona geweest met gecertificeerden uit 8 Europese landen om een eerste stap te zetten naar decentrale organisatie.
Pat Ogden gaf daar groen licht om, onder voorwaarden, lokale afdelingen te vormen.

Zeven enthousiaste L3 gecertificeerden (Jan Abbas, Anja Bervoets, Katharina Bongaertz, Marie Louise Burger, Milka van Est, Paula Iturra en Dorry de Vries) en de local organiser van SPI (Anneke Vinke) komen daarna bijeen met als doel een Nederlandse vereniging op te gaan richten.

Dan start een proces van aftasten van de wensen en mogelijkheden, botsende culturen en rechtssystemen en de gemeenschappelijke wens om dit te laten slagen. Dit heeft in november 2017 geresulteerd tot toestemming om een Nederlandse afdeling te vormen en een vereniging te mogen oprichten. De juridische kanten hiervan hebben vervolgens nog veel tijd in beslag genomen.

Op 7 november 2018 is de Vereniging Sensorimotor Psychotherapy Nederland, afgekort SPIPA-NL, notarieel opgericht met een eerste bestuur. Met Brennan Arnold, CEO van SPI die toevallig in Nederland was, hebben we dit met een feestje klein gevierd.

In 2019 bouwen we aan SPIPA-NL. De eerste focus van de vereniging ligt op het verkrijgen van ‘body’ en contact. Dat wil zeggen het werven van leden, uitwisseling tussen leden (o.a. door een jaarlijkse Alumni dag) en contact met de buitenwereld (o.a. via deze website). 

In het voorjaar van 2019 krijgen alumni die level 2 en 3 hebben afgerond informatie en het verzoek volwaardig lid te worden. Na de zomer van 2019 komt er een mailing voor level 1 alumni, die desgewenst aspirant lid kunnen worden. 

Bestuursleden

Milka van Est, voorzitter
Milka van Est, voorzitter

Tijdens de specialisatie tot psychiater verbaasde het me dat je als arts eerst 6 jaar alleen maar bezig bent met het menselijk lichaam (fysiologie, anatomie, lichamelijk onderzoek etc.) om vervolgens niets meer met dat lijf te doen. Voor mij klopte dat niet. Een lichaam is meer dan het vervoermiddel van de client om naar de sessie te komen. Blij verrast was ik toen ik de sensorimotor psychotherapy leerde kennen. Daar wilde ik me in scholen (certificatie in 2015) en deze methode zou ik een centrale plek ik onze GGZ toewensen.

Daarom zet ik me als bestuurder in voor SPIPA-NL.

Anja Bervoets
Anja Bervoets, lid

Sinds februari 2015 ben ik gecertificeerd in Sensorimotor Psychotherapie. Deze manier van lichaamsgericht werken spreekt mij erg aan. Het vraagt om zorgvuldigheid en vertrouwen in het contact tussen client en therapeut. Daarbij ga ik uit van de innerlijke wijsheid van de client. Dat maakt iedere samenwerking uniek en verrassend. Ik ben BIG-geregistreerd als lichaamsgericht werkende GZ Psycholoog en opgeleid als Seksuoloog. De keuze om als geregistreerd GZ psycholoog DBC-vrij te werken biedt enerzijds een kwaliteitsgarantie maar geeft mij anderzijds voldoende ruimte om maatwerk te leveren met deze mooie therapievorm. Naast individuele behandelingen werk ik ook graag met relaties, gezinnen/groepen en geef supervisie over traumabehandelingen en SP.

Ik heb gekozen voor een Bestuursfunctie omdat ik graag wil meewerken aan het bouwen van de SP-NL gemeenschap.

Marie Louise Burger, secretaris
Marie Louise Burger, secretaris

Werkzaam in eigen praktijk, als GZ psycholoog en psychotherapeut, ben ik gespecialiseerd in behandeling van trauma-, en vroege hechtingsstoornissen. Steeds meer ging ik beseffen dat ik als verbaal werkend psychotherapeut meer ‘met het lijf’ zou moeten doen. Ik zag bij mijn cliënten hoezeer zij ervaringen van onveiligheid en gemis steeds opnieuw beleven in het hier en nu. Hoe ze dit met woorden betekenis geven, maar vooral emotioneel beleven en in hun lichaam ervaren.
Sensorimotor Psychotherapy geeft mij als psychotherapeut veel in handen (en hoofd!) om samen met cliënten die ervaringen in het hier en nu te onderzoeken. En om samen op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen die een beleving van veiligheid en positieve zelfwaarde kunnen brengen.
In 2015 ben ik gecertificeerd als SP therapeut. Als SPIPA-NL bestuurslid hoop ik eraan bij te dragen dat SP zich een plek verwerft binnen het reguliere psychotherapie-aanbod.