Over SPIPA-NL

SPIPA-NL is de afkorting van de Vereniging Sensorimotor Psychotherapy Nederland
SPIPA-NL (Sensorimotor Psychotherapy Institute Professional Association- NL) maakt deel uit van het Sensorimotor Psychotherapy Institute in de V.S.

 

Doelstellingen van de vereniging:

  • Het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van Sensorimotor Psychotherapy als methode binnen de reguliere GGZ
    in Nederland en het Nederlandstalig deel van België.
  • Het bevorderen van gebruikmaking van Sensorimotor Psychotherapy en het vindbaar maken van diegenen die opgeleid zijn
    in de methode.
  • Een nauwe samenwerking aan te gaan en te behouden met het mondiale Sensorimotor Psychotherapy Institute dat de methode
    ontwikkelt en verspreidt en met SPIPA, de mondiale community van de in Sensorimotor Psychotherapy opgeleide therapeuten.

Korte historie

In het verloop van de eerste opleidingsgroepen die SPI organiseerde in Nederland ontstond de wens om ons te kunnen organiseren op een manier die past binnen het Nederlandse stelsel en met een vorm van autonomie. SPI is ver weg, in Europa en zeker ook in Nederland gaan dingen anders dan in de Verenigde Staten. We kunnen en mogen niet verwachten dat SPI ons gezondheidszorg stelsel snapt, maar om Sensorimotor Psychotherapy als methode op de kaart te krijgen zal het zich wel tot het systeem moeten verhouden.

In mei 2016 is er een Europese bijeenkomst in Barcelona geweest met gecertificeerden uit 8 Europese landen om een eerste stap te zetten naar decentrale organisatie.
Pat Ogden gaf daar groen licht om, onder voorwaarden, lokale afdelingen te vormen.

Zeven enthousiaste L3 gecertificeerden (Jan Abbas, Anja Bervoets, Katharina Bongaertz, Marie Louise Burger, Milka van Est, Paula Iturra en Dorry de Vries) en de local organiser van SPI (Anneke Vinke) komen daarna bijeen met als doel een Nederlandse vereniging op te gaan richten.

Dan start een proces van aftasten van de wensen en mogelijkheden, botsende culturen en rechtssystemen en de gemeenschappelijke wens om dit te laten slagen. Dit heeft in november 2017 geresulteerd tot toestemming om een Nederlandse afdeling te vormen en een vereniging te mogen oprichten. De juridische kanten hiervan hebben vervolgens nog veel tijd in beslag genomen.

Op 7 november 2018 is de Vereniging Sensorimotor Psychotherapy Nederland, afgekort SPIPA-NL, notarieel opgericht met een eerste bestuur. Met Brennan Arnold, CEO van SPI die toevallig in Nederland was, hebben we dit met een klein feestje gevierd.

In 2019 bouwen we aan SPIPA-NL. De eerste focus van de vereniging ligt op het verkrijgen van ‘body’ en contact. Dat wil zeggen het werven van leden, uitwisseling tussen leden (o.a. door een jaarlijkse Alumni dag) en contact met de buitenwereld (o.a. via deze website). 

In het voorjaar van 2019 krijgen alumni die level 2 en 3 hebben afgerond informatie en het verzoek volwaardig lid te worden. In 2020 komt er een mailing voor level 1 alumni, die desgewenst aspirant lid kunnen worden. 

Bestuursleden

Milka van Est, voorzitter
Milka van Est, voorzitter

Tijdens de specialisatie tot psychiater verbaasde het me dat je als arts eerst 6 jaar alleen maar bezig bent met het menselijk lichaam (fysiologie, anatomie, lichamelijk onderzoek etc.) om vervolgens niets meer met dat lijf te doen. Voor mij klopte dat niet. Een lichaam is meer dan het vervoermiddel van de client om naar de sessie te komen. Blij verrast was ik toen ik de sensorimotor psychotherapy leerde kennen. Daar wilde ik me in scholen (certificatie in 2015) en deze methode zou ik een centrale plek ik onze GGZ toewensen.

Daarom zet ik me als bestuurder in voor SPIPA-NL.

Pim van Dun, lid.

Als psychotherapeut en psychodramaturg ben ik werkzaam in eigen praktijk. Het werken met psychodrama brengt de gerichtheid op het lichaam als vanzelf met zich mee. Toen ik rond 2000 Pat Ogden een eerste keer zag presenteren wist ik meteen dat haar werk verdieping aan het mijne zou kunnen geven. Ik deed de opleiding en werd in 2015 gecertificeerd. Bredere verspreiding van sensorimotor psychotherapie kan veel betekenen voor de GGZ in Nederland. Daar probeer ik aan bij te dragen als bestuurslid.

Marie Louise Burger, secretaris
Marie Louise Burger, secretaris

Werkzaam in eigen praktijk, als GZ psycholoog en psychotherapeut, ben ik gespecialiseerd in behandeling van trauma-, en vroege hechtingsstoornissen. Steeds meer ging ik beseffen dat ik als verbaal werkend psychotherapeut meer ‘met het lijf’ zou moeten doen. Ik zag bij mijn cliënten hoezeer zij ervaringen van onveiligheid en gemis steeds opnieuw beleven in het hier en nu. Hoe ze dit met woorden betekenis geven, maar vooral emotioneel beleven en in hun lichaam ervaren.
Sensorimotor Psychotherapy geeft mij als psychotherapeut veel in handen (en hoofd!) om samen met cliënten die ervaringen in het hier en nu te onderzoeken. En om samen op zoek te gaan naar nieuwe ervaringen die een beleving van veiligheid en positieve zelfwaarde kunnen brengen.
In 2015 ben ik gecertificeerd als SP therapeut. Als SPIPA-NL bestuurslid hoop ik eraan bij te dragen dat SP zich een plek verwerft binnen het reguliere psychotherapie-aanbod.

Werkzaam in eigen praktijk, als GZ psycholoog en orthopedagoog, ben ik gespecialiseerd in behandeling van trauma-, en vroege hechtingsstoornissen. Ik werk met kinderen, volwassenen en gezinnen en zie hoe het dagelijks functioneren soms onverwachts voor de omgeving wordt ingekleurd door de gevolgen van vroegkinderlijk trauma. Tijdens mijn studie psychologie was ik al geïnteresseerd in trauma en gehechtheid, met name bij buitenlandse geadopteerden en hoe we door goed te kijken naar de nonverbale communicatie van kinderen en volwassenen kunnen zien hoe veilig of onveilig ze zich voelen in het contact met anderen. Na een workshop van Pat Ogden was ik meteen enthousiast over de manier van werken en het theoretisch model. Ik volgde de sensorimotor psychotherapie opleiding level I en level II en was onder de indruk van hoe je met deze manier van werken mensen kunt helpen om deze ervaringen in een veilige setting te onderzoeken en te verwerken zodat ze met meer vertrouwen in zichzelf en anderen hun plek in de wereld in kunnen nemen . Ik wil me graag inzetten als bestuurslid om SP hier in Nederland verder te ontwikkelen.
Hester Storsbergen

 

Jantien Thomson, penningsmeester

Sinds 2013 werk ik als arts seksuoloog, geregistreerd seksuologisch hulpverlener NVVS, in eigen praktijk. Mijn cliënten willen hun seksuele problemen oplossen of verminderen en zijn op zoek naar de oorzaak. In onze gezamenlijke zoektocht naar probleemverkenning en waar het vandaan kwam hoorde ik vaak over onwillekeurige ongewenste lichamelijke reacties, gevoelens van verkramping, verlamming, of niets meer voelen. Grotere en kleinere trauma’s werden herbeleefd als men erover sprak. Mijn kennis als arts en in 2012 bij het RINO tot seksuoloog was Cognitief Gedrags-therapeutisch gericht, en bleek daarmee te beperkt om mijn cliënten adequaat te kunnen helpen. Ik zocht hulp en kreeg advies om de Sensorimotore Psychotherapie opleiding te gaan volgen. Na level I (Trauma) begreep ik dat ook level 2 (Hechting) nodig was. Terwijl ik SP steeds meer integreerde in mijn manier van werken merkte ik de positieve resultaten. Niet alleen voor mijn cliënten, ook mijn eigen plezier in mijn werk nam toe. Level 3 trok onweerstaanbaar (2017 certificatie). Nu als penningmeester bestuurslid SPIPA-NL draag ik graag bij aan het verspreiden van het gedachtengoed van SP in de reguliere gezondheidszorg. Met specifieke aandacht voor de combinatie SP en seksuologische hulpverlening.