Contact en Informatie Lidmaatschap

Kosten lidmaatschap 2019

100,- per jaar voor gewoon lidmaatschap
75,- voor aspirant lidmaatschap

N.B. In het voorjaar van 2019 krijgen alle level 2 en level 3 alumni persoonlijk bericht en worden uitgenodigd om lid te worden. Na de zomer van 2019 zullen aspirant leden, de level 1 alumni, eenzelfde uitnodiging krijgen. Lidmaatschap staat open voor gedragswetenschappers BIG  i.c. bij professionele beroepsvereniging geregistreerde professionals, werkzaam in de reguliere GGZ en vallend onder klacht en/of tuchtrecht van hun beroepsgroep dan wel het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zie voor meer info het huishoudelijk reglement van de vereniging.