Contact en Informatie Lidmaatschap

(uitsluitend bestemd voor zorgprofessionals)

Kosten lidmaatschap

100,- per jaar voor gewoon lidmaatschap
75,- voor aspirant lidmaatschap
SPIPA-NL (at) protonmail.com

N.B. Lidmaatschap staat open voor gedragswetenschappers BIG  i.c. bij professionele beroepsvereniging geregistreerde professionals, werkzaam in de reguliere GGZ en vallend onder klacht en/of tuchtrecht van hun beroepsgroep dan wel het tuchtcollege voor de gezondheidszorg. Zie voor meer info het huishoudelijk reglement van de vereniging.