Opleidingen

Opleidingen en workshops in Sensorimotor Psychotherapy® worden aangeboden door het Sensorimotor Psychotherapy Institute (SPI) dat gevestigd is in Broomfield Colorado (USA). De volledige opleiding tot gecertificeerd sensorimotor (psycho)therapeut omvat ruim 350 uur opleiding, verdeeld over drie trainingen: level I, II en III. Als aanvulling op deze trainingen zijn er webcasts, digitale seminars en online bijeenkomsten.

In Nederland vindt ongeveer eens per jaar een Level I training plaats gevolgd door eens per twee tot drie jaar een Level II training en eens per vier tot vijf jaar een Level III training.

Training in SP in Nederland is toegankelijk voor ervaren post-academisch i.c. post master opgeleide en als zodanig geregistreerde therapeuten (BIG/NIP/NVO), werkzaam in de reguliere GGZ. Daarnaast is er in elke opleidingsgroep (beperkt) plaats voor ervaren vaktherapeuten, werkzaam in een multidisciplinair team, in het bezit van een Master diploma PMT/Dans en geregistreerd in het register Vaktherapie.

In het trainingsprogramma leren professionals de basisvaardigheden en -principes voor lichaamsgericht werken in individuele psychotherapie met volwassenen. Theorie-overdracht, live demonstraties en oefeningen wisselen elkaar af. Tussen de trainingen door wordt in kleine groepen geoefend zodat het geleerde goed geïntegreerd kan worden.

Er zijn drie trainingen, levels, die op elkaar voortbouwen. Level III sluit idealiter af met certificering in Sensorimotor Psychotherapy® waarbij de titel Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy® hoort. Gecertificeerden die tevens in het BIG register geregistreerd staan als Psychotherapeut of Klinisch (Neuro)Psycholoog, mogen zich sensorimotor psychotherapeut noemen.

Het curriculum SP is als volgt opgebouwd:

Level I: SP for the treatment of Trauma (TT).

In deze training staat het behandelen van trauma volgens Sensorimotor Psychotherapy® centraal. Dit betekent dat de training gericht is op het aanleren van vaardigheden en interventies die horen bij lichamelijk identificeren en verwerken van trauma.

Level I beslaat 4 blokken van 3 dagen. In de 12 trainingsdagen (80 contacturen) wordt theorie afgewisseld met video, live therapie demonstraties door de trainer (demo sessie) en oefeningen.

Gedurende de trainingsperiode vorm je oefengroepen en tweetallen. Het is de bedoeling dat je in deze tweetallen en grotere oefengroep de vaardigheden en interventies oefent. Het geleerde wordt getoetst via een schriftelijke casus die bij het laatste blok moet worden ingeleverd.

Meer informatie: TT - training

Level II: : SP for the treatment of Developmental Injury (DT).

Is gericht op het behandelen van ontwikkelings, gehechtheids- en traumagerelateerde problemen. In deze training van 21 dagen (126 uur in 7 blokken van 3 dagen) wordt diep ingegaan op gehechtheids- en fysieke patronen, hun betekenis, onverwerkt verlies en rouw alsmede en de manier waarop zij het huidige functioneren van cliënten negatief beïnvloeden. Via sensorimotor interventies worden manieren aangereikt om tot verwerking en integratie van vroege ervaringen te komen zo dat het functioneren in het huidige leven verbetert.

Meer informatie: DT - training

Level III: Advanced integrative training in SP (AIT)

De laatste level training in Sensorimotor Psychotherapy® is bedoeld voor die therapeuten die de vaardigheden uit Level I en II willen verfijnen en heel precies willen leren toepassen. Dit is didactisch een gemengde training met twee online blokken die tezamen 20 uur omvatten en nog 40 uur aanvullend materiaal bieden. Hierop volgt een live training van 18 dagen ( 108 uur totaal in 6 blokken van drie dagen). Er vindt een theoretische review en update van het geleerde plaats aangevuld met live-demonstraties en video-review. De training staat in het teken van het volledig belichaamd eigen maken van de SP vaardigheden, hetgeen getoetst wordt door de trainers aan de hand van videomateriaal. Als zowel een trauma -als een gehechtheidsbehandeling precies volgens de SPI standaarden plaats kan vinden, volgt certificering.

Meer informatie: AIT - training

Specialisatie: SP voor Complex Trauma and Dissociation

In aanvulling op het curriculum is er de training voor complex trauma en dissociatie. Dit is een training waarin het werken met complexe trauma-gerelateerde problematiek, borderline en dissociatieve cliënten centraal staat. Deze training is ontwikkeld door dr. Janina Fisher en toegankelijk voor alle cursisten die de level I met goed gevolg hebben afgelegd. De training omvat 8 dagen ( 50 uur 2-4 blokken van  2-4 dagen, totaal 8 dagen).

Meer informatie: Specialty Training


Online

Ten gevolge van de COVID19 Pandemie, is er vanaf het voorjaar 2020 sterk ingezet op het aanbieden van webcasts, digitale seminars en cursussen online.
Een volledig aanbod is te vinden op SP Online

Benieuwd naar wat andere therapeuten de waarde van de training vinden? Klik op deze link naar testimonials uit Australië

Alle aanmeldingen en betalingen voor door SPI georganiseerde trainingen, webcasts, digitale seminars en dergelijke lopen via SPI.
Via deze link: upcoming-trainings is te zien welke trainingen er gepland zijn wereldwijd.

Locatie Nederland

Trainingen vinden plaats in Utrecht, bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht (Museumkwartier), veelal op donderdag tot en met zaterdag. Voor cursisten die een overnachting nodig hebben, is het mogelijk een korting te krijgen op een verblijf in bij een van de Utrecht City Hotels. Deze hotels bevinden zich veelal op loopafstand van de Fundatie.

Vragen

Vragen over de trainingen en de verblijfsmogelijkheden in bovengenoemde hotels kunnen gesteld worden aan de Nederlandse trainings coordinator: dr. Anneke Vinke via de mail

training (at) adoptiepraktijk.nl.