Opleidingen

Opleidingen en workshops in Sensorimotor Psychotherapy® worden aangeboden door het Sensorimotor Psychotherapy Institute (SPI) dat gevestigd is in Broomfield Colorado (USA). De volledige opleiding tot gecertificeerd sensorimotor (psycho)therapeut omvat ruim 350 uur opleiding, verdeeld over drie trainingen: level I, II en III. Als aanvulling op deze trainingen zijn er webcasts, digitale seminars en online bijeenkomsten.

LET OP:
Informatie over de SP opleiding in Nederland kan niet verkregen worden via het mailadres van SPIPA-NL. Voor vragen en informatie moet u rechtstreeks mailen naar Anneke Vinke, de landelijk coördinator van SPI in Nederland : training@adoptiepraktijk.nl

In Nederland vindt ongeveer eens per jaar een Level I training plaats gevolgd door eens per twee tot drie jaar een Level II training en eens per vier tot vijf jaar een Level III training.

Training in SP in Nederland is toegankelijk voor ervaren post-academisch i.c. post master opgeleide en als zodanig geregistreerde therapeuten (BIG/NIP/NVO), werkzaam in de reguliere GGZ. Daarnaast is er in elke opleidingsgroep (beperkt) plaats voor ervaren vaktherapeuten, werkzaam in een multidisciplinair team, in het bezit van een Master diploma PMT/Dans en geregistreerd in het register Vaktherapie.

In het trainingsprogramma leren professionals de basisvaardigheden en -principes voor lichaamsgericht werken in individuele psychotherapie met volwassenen. Theorie-overdracht, live demonstraties en oefeningen wisselen elkaar af. Tussen de trainingen door wordt in kleine groepen geoefend zodat het geleerde goed geïntegreerd kan worden.

Er zijn drie trainingen, levels, die op elkaar voortbouwen. Level III sluit idealiter af met certificering in Sensorimotor Psychotherapy® waarbij de titel Certified Advanced Practitioner Sensorimotor Psychotherapy® hoort. Gecertificeerden die tevens in het BIG register geregistreerd staan als Psychotherapeut of Klinisch (Neuro)Psycholoog, mogen zich sensorimotor psychotherapeut noemen.

Het curriculum SP is als volgt opgebouwd:

Level I: SP for the treatment of Trauma (TT).

In deze training staat het behandelen van trauma volgens Sensorimotor Psychotherapy® centraal. Dit betekent dat de training gericht is op het aanleren van vaardigheden en interventies die horen bij lichamelijk identificeren en verwerken van trauma.

Level I beslaat 4 blokken van 3 dagen. In de 12 trainingsdagen (80 contacturen) wordt theorie afgewisseld met video, live therapie demonstraties door de trainer (demo sessie) en oefeningen.

Gedurende de trainingsperiode vorm je oefengroepen en tweetallen. Het is de bedoeling dat je in deze tweetallen en grotere oefengroep de vaardigheden en interventies oefent. Het geleerde wordt getoetst via een schriftelijke casus die bij het laatste blok moet worden ingeleverd.

Meer informatie: TT - training

Level II: : SP for the treatment of Developmental Injury (DT).

Is gericht op het behandelen van ontwikkelings, gehechtheids- en traumagerelateerde problemen. In deze training van 21 dagen (126 uur in 7 blokken van 3 dagen) wordt diep ingegaan op gehechtheids- en fysieke patronen, hun betekenis, onverwerkt verlies en rouw alsmede en de manier waarop zij het huidige functioneren van cliënten negatief beïnvloeden. Via sensorimotor interventies worden manieren aangereikt om tot verwerking en integratie van vroege ervaringen te komen zo dat het functioneren in het huidige leven verbetert.

Meer informatie: DT - training

Level III: Advanced integrative training in SP (AIT)

De laatste level training in Sensorimotor Psychotherapy® is bedoeld voor die therapeuten die de vaardigheden uit Level I en II willen verfijnen en heel precies willen leren toepassen. Dit is didactisch een gemengde training met twee online blokken die tezamen 20 uur omvatten en nog 40 uur aanvullend materiaal bieden. Hierop volgt een live training van 18 dagen ( 108 uur totaal in 6 blokken van drie dagen). Er vindt een theoretische review en update van het geleerde plaats aangevuld met live-demonstraties en video-review. De training staat in het teken van het volledig belichaamd eigen maken van de SP vaardigheden, hetgeen getoetst wordt door de trainers aan de hand van videomateriaal. Als zowel een trauma -als een gehechtheidsbehandeling precies volgens de SPI standaarden plaats kan vinden, volgt certificering.

Meer informatie: AIT - training

Specialisatie: SP voor Complex Trauma and Dissociation

In aanvulling op het curriculum is er de training voor complex trauma en dissociatie. Dit is een training waarin het werken met complexe trauma-gerelateerde problematiek, borderline en dissociatieve cliënten centraal staat. Deze training is ontwikkeld door dr. Janina Fisher en toegankelijk voor alle cursisten die de level I met goed gevolg hebben afgelegd. De training omvat 8 dagen ( 50 uur 2-4 blokken van  2-4 dagen, totaal 8 dagen).

Meer informatie: Specialty Training

Hanneke Kalisvaart is de Nederlandse trainer van SPI

Hanneke is psychomotorisch therapeut en senior onderzoeker bij Altrecht psychosomatiek, Eikenboom in Zeist, een Top-ggz afdeling voor de behandeling van mensen met een somatische symptoom stoornis. Sinds haar studie richt ze zich op de gevolgen van ernstige ziekte en somatische symptomen op het welzijn van cliënten. Ze zet Sensorimotor Psychotherapy in voor de behandeling van onderliggend trauma en gehechtheidsproblematiek. Deze methode belicht het unieke verhaal dat het lichaam vertelt op zorgvuldige en goed onderbouwde wijze, waardoor de cliënt zich gezien en begrepen voelt.

Hanneke heeft haar Master Bewegingswetenschappen gehaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam en ze is gepromoveerd in de Sociale wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Haar wetenschappelijk onderzoek richt zich op de verhouding die cliënten hebben tot hun lichaam met somatische symptomen, en op experiëntiële meetmethoden zoals lichaamstekeningen. Hanneke is gastdocent bij de Vrije Universiteit Amsterdam, Hogeschool Windesheim en Hogeschool Utrecht en ze geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek en klinisch werk.


Online

Ten gevolge van de COVID19 Pandemie, is er vanaf het voorjaar 2020 sterk ingezet op het aanbieden van webcasts, digitale seminars en cursussen online.
Een volledig aanbod is te vinden op SP Online

Alle aanmeldingen en betalingen voor door SPI georganiseerde trainingen, webcasts, digitale seminars en dergelijke lopen via SPI.
Via deze link: upcoming-trainings is te zien welke trainingen er gepland zijn wereldwijd.

Locatie Nederland

Trainingen vinden plaats in Utrecht, bij de Fundatie van de Vrijvrouwe van Renswoude aan de Agnietenstraat 5 te Utrecht (Museumkwartier), veelal op donderdag tot en met zaterdag. Voor cursisten die een overnachting nodig hebben, is het mogelijk een korting te krijgen op een verblijf in bij een van de Utrecht City Hotels. Deze hotels bevinden zich veelal op loopafstand van de Fundatie.

Vragen

Vragen over de trainingen en de verblijfsmogelijkheden in bovengenoemde hotels kunnen gesteld worden aan de Nederlandse trainings coordinator: dr. Anneke Vinke via de mail

training (at) adoptiepraktijk.nl.


Testimonials over de opleidingen

 

Wat biedt de opleiding SP mij in het werk?

1. Beter waarnemen van reacties in het lijf en daar de tijd voor nemen deze met de cliënt te volgen en integreren in cognities en emoties.
2. Vertrouwen te hebben in het proces en dat over te dragen aan cliënt.
3. Inclusief denken d.w.z. zowel cognities, lichamelijke/biologische reacties als emoties als de context van de cliënt mee te nemen. Inclusief geldt ook voor andere vormen van therapie/ interventies zoals exposure, EMDR.
4. Holistische benadering, die niet 'zweverig' is , maar direct en to the point.
5. Goede collegae en bijzondere 'leertherapie' tijdens de cursus/trainingen.
Kortom een verrijking voor jezelf en de cliënt.

Fieke Klein Wassink
vrij gevestigd gz-psycholoog, NIFP- rapporteur en docent bij de Master Pedagiek HAN.
level I, II en III afgerond, gecertificeerd


Vanuit mijn eigen bewegingsgeschiedenis voelde ik mij als kinderpsychiater in opleiding al erg aangetrokken tot lichaamsgerichte benaderingen en bewegingstherapie.
Ik startte mijn loopbaan in de residentiële kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ik fors ontregelde kinderen en jongeren met complex trauma zag. De opleiding tot psychotraumatoloog en werken met emdr waren dan ook logische stappen.
De noodzaak om lichaamswerk in het traumawerk te integreren bleef voelbaar bij mijn patiënten en in elke vezel van mijn lijf.
In 2013 startte ik met de SP opleiding en alles viel op zijn plaats. De wereld van de dans, de bewegingstherapie en psychotraumatologie raakten geïntegreerd. Wat een verademing!
De ATT opleiding van Janine Fischer zette me op weg in het werken met SP en dissociatie.

Ik werk nog steeds vooral met kinderen en jongeren met complex trauma en dissociatie maar intussen in mijn privépraktijk en in de gehandicaptenzorg. SP voor volwassenen vertalen naar kinderen en jongeren (met een beperking) blijft een zoektocht.
Intussen leerde ik de behandelmethoden van Joy Silberg en Renée Marks-Potgieter kennen, die me verder gidsen bij het behandelen van kinderen met vroegkinderlijk trauma en dissociatie. De SP vaardigheden sluiten hier naadloos op aan.

Naar mijn aanvoelen is “ingebedde relationele mindfulness” de sleutel tot een helend proces. De basisvaardigheden voor het installeren van “ingebedde relationele mindfulness” leer je in level 1 van de SP opleiding. Met nieuwsgierige aandacht verken je samen met de patiënt de automatische reactiepatronen en ontdek je de mogelijkheden tot het herwinnen van flexibiliteit. Mindful differentiëren en verbinden zorgt voor integratie.

In Vlaanderen is de groep SP-ers nog maar klein. Ik ben dan ook blij met de warme gastvrijheid van de Nederlandse collega’s. Ik blijf hopen dat de SP opleiding ook in Vlaanderen georganiseerd zal worden in de toekomst. Het zou de toegankelijkheid en haalbaarheid tot de opleiding voor Vlaamse collega’s vergroten. De 3-daagse SP workshop in Vlaanderen is hopelijk een stap in die richting.

Cindy Cremers 
Kinder- en jeugdpsychiater, psychotraumatoloog.
level I, II en III afgerond, gecertificeerd
(Vlaanderen)


Op een congresdag van de lichaamsgerichte psychologen van het NIP in het najaar van 2010 was Kekuni Minton van het sensorimotor (SP) instituut de spreker van de dag. Voor het eerst ging ik na een lange dag zen naar huis. Ik was verbaasd over de kracht van oefeningen die we tussen de theorie door kregen en hoe dat mijn energieniveau op peil hield. Ik vond dat heel bijzonder. Diezelfde avond gaf ik mij op voor level 1. Later bleken er nog twee levels te zijn. Gelukkig wist ik dat niet, anders was ik er mogelijk niet aan begonnen. Iedere dag in mijn werk ben ik dankbaar dat ik met SP mag werken. Wat SP uniek maakt in het werken met (vroeg)trauma is werken met duaal bewustzijn en directed mindfulness. Je leert afstemmen, contact maken, repareren, en continueren door regulatie. Dit helpt de cliënt de weerstanden te overwinnen om via het lichaam de pijnlijke of onverdraaglijke gebeurtenissen aan te gaan zodat er verwerking kan plaatsvinden.

Puck van Groningen
psycholoog NIP, sensorimotor therapeut, gecertificeerd LVL, auteur Psycholoog en (zelf)regulatie
level I, II en III afgerond, gecertificeerd


Waarom zou je als PMT-er opgeleid willen worden in Sensorimotor psychotherapie?

• Omdat je heel veel kennis krijgt over (hechtings)trauma in het algemeen en specifiek in relatie tot het lichaam en betekenisgeving
• Je vaardigheden in het tracken van het lichaam, wat wij als PMT-ers al goed kunnen, gerichter in gaat zetten en nog beter kunt verantwoorden wat je doet en waarom.
• Je directer, preciezer, kleiner, meer afgestemd en meer gefocust leert werken, wat direct effect heeft op de inzichten, mogelijkheden, kwaliteiten en vertrouwen van de patienten.
Ik heb veel meer vertrouwen gekregen (juist door eigen ervaringen) in de wijsheid van het lichaamDaarnaast heeft het hele traject me op persoonlijk nivo heel veel gebracht en heb ik aan den lijve de kracht van de methode ervaren!

Mocht je interesse hebben in de opleiding en meer willen weten, dan kun je contact met me opnemen door een mail te sturen naar S.Bieleveldt@centrum45.nl

Saskia Bieleveldt
Psychomotorisch / sensorimotor therapeut, werkzaam bij Arq/centrum'45
level I, II en III afgerond, gecertificeerd


SP is een respectvolle benadering die helpt zeer om opbouwend op subtiele signalen in te gaan op cruciale momenten in de behandeling, zoals wanneer je een recept overhandigt, wanneer een cliënt overspoeld raakt, je (nog) niet vertrouwt, geen nee durft te zeggen, en ook om rustig en effectief grenzen aan te geven als deze teveel vraagt, etc. Als vrijgevestigd psychiater gebruik ik SP dagelijks in behandeling voor een brede en complexe doelgroep. In een multidisciplinair team komt het van pas bij stabilisatie-adviezen op maat tijdens crisiscontacten (level I), een snelle indruk hoe cliënt copingstrategieën gebruikt om te overleven, wat (collega’s) kan helpen om de vastgelopen behandeling weer op gang te krijgen (level II). Ik leer dagelijks bij, het geeft voor cliënt en mijzelf voldoening en plezier om op deze manier te werken.

Lot Postmes,
vrijgevestigd psychiater
level I en II afgerond