“Zin in zijn” congres 27 oktober 2023

Existentiële thema’s in de therapiekamer
Het besef van bestaansonzekerheid is altijd aanwezig, soms sluimerend, soms nadrukkelijk. Corona, klimaatver-
andering, milieuvervuiling, oorlogen, dreiging van oorlogen, krimpend vertrouwen in de politiek en secularisa-
tie, kunnen ons besef van onzekerheid vergroten en leiden tot vragen rond de zin van ons bestaan. Wat is de zin
van het leven? Hoe geef je zin aan je leven? Hoe gaan we om met de beperkingen van het leven? En met de mo-
gelijkheden? Er spelen gevoelens en dilemma’s rondom thema’s zoals onzekerheid en eindigheid, hoop, verlies,
vrijheid en verantwoordelijkheid, eenzaamheid. Liefde en verbinding vormen een bron van zijn.

>>> link naar PDF

Vrijdag 27 oktober 2023